Salos – informacje

OSTATECZNE ZAPISY NA LUBOGOSZCZ!!!

Stowarzyszenie lokalne SALOS “SALESIA” to przedstawiciel Salezjańskiej Organizacji Sportowej działające przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych Don Bosko w Świętochłowicach. Powołane już prawie dwadzieścia lat temu służy dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentu sportowego. W odróżnieniu od dużych komercyjnych klubów Organizację SALOS “SALESIA” charakteryzuje brak selekcji podczas przyjmowania do sekcji zawodniczek i zawodników oraz niskie składki członkowskie. Dzięki temu działalność ukierunkowana jest  na środowiska uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze. Ponadto kładziemy nacisk na integralny rozwój dzieci i młodzieży: psychiczny, fizyczny, intelektualny i duchowy. Ściśle współpracujemy z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych oraz z parafiami i szkołami.
SALOS “SALESIA” to stowarzyszenie lokalne działające w ramach SALOS RP. SALOS RP jest częścią międzynarodowej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane Internazionali z siedzibą we Włoszech. Dzięki tak rozbudowanej strukturze możliwe jest stworzenie systemu rozgrywek od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego.
Organizację wyróżnia radosna i otwarta afirmacja daru młodości, pragnienie wychowywania młodego człowieka poprzez sport. Narzędziem w pracy wychowawczej jest System Prewencyjny św. Jana Bosko.
Salos RP jest wyróżniony za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą przez Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej.