Zarząd Stowarzyszenia

PREZES: Ks. Adam Starzyk SDB
V-ce PREZES: Michał Strzelecki, Łukasz Widera
SKARBNIK: Weronika Lorek
CZŁONKOWIE: Marta Mazur-Gańczak, Kamil Lato, Zbigniew Porębski