Wznowienie zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Od 2 lutego wznowiliśmy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są pod okiem najlepszych instruktorów i cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci mogą poprawić swoją sprawność fizyczną również w formie dobrej zabawy. Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

ZAKOŃCZENIE ZAPISÓW NA OBOZY W LUBOGOSZCZY!!!

MINI LUBOGOSZCZ 11-16.07.2021R. ORAZ LUBOGOSZCZ 11-21.07.2021R.

Dziś tj. 31.05.2021r. zakończyliśmy zapisy na obozy!!!

14 czerwca spotkanie organizacyjne dla
Mini Lubogoszczy o godzinie 18:00
-Lubogoszczy (starszych) o godzinie 19:00
w SZSP Don Bosko w Świętochłowicach!!!

Turniej z okazji Dnia Dziecka 29-30.05.2021r.

W dniach 29-30.05.2021 r., Stowarzyszenie Salos Salesia zorganizowało turnieje sportowe z okazji Dnia dziecka. Dzieci i młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w dziesięcioboju. Każdy mecz i konkurencja dostarczyła wielu emocji i pozytywnych wrażeń. Nie zabrakło również czegoś do zjedzenia i picia.

Turnieje dały możliwość dzieciom i młodzieży nabycia umiejętności rywalizacji sportowej z zachowaniem ważnego aspektu fair play, rozwoju swoich zainteresowań oraz możliwość aktywnego wykorzystania wolnego czasu i atmosferze rodzinnej.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Sport dla wszystkich”