Salezjańskie Wakacje 2022

Zapisy na wyjazdy wakacyjne właśnie się rozpoczęły!!!

Każdy uczestnik 1-6SP może wziąć udział tylko w JEDNYM turnusie – MINI LUBO 2022

Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na wypoczynek i zgodzenie się na warunki uczestnictwa. Zadatek należy wpłacić na konto bankowe 40 1240 1330 1111 0010 9850 2335.

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy rezerwacji telefonicznych ani e-mailowych.

Dopełnieniem rezerwacji jest dostarczenie do biura SALOSU lub sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej przez rodziców Karty Kwalifikacyjnej uczestnika!!!


WAŻNE INFORMACJE

 1. Należy wydrukować Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, wypełnione i podpisane dokumenty niezwłocznie dostarczyć do biura SALOSU lub do sekretariatu szkoły.
  › Oryginał Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku należy dostarczyć najpóźniej do 31 maja.
 2. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń – należy spełnić wszystkie trzy warunki: zapisać się przez formularz internetowy, wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika, oraz wpłacić zadatek w wysokości 300 zł.
 3. Pozostałą część należy wpłacić do 31.05.2022 r.
 4. Spotkania organizacyjne odbędą się:
  MINI LUBO – 6 czerwca 17:00
  LUBOGOSZCZ – 6 czerwca 18:00
 5. W przypadku rezygnacji z wyjazdów organizowanych przez SALOS prosimy o natychmiastowe powiadomienie drogą telefoniczną, mailową bądź pocztową Organizatora.
  O wysokości kosztów poniesionych przez uczestnika rezygnującego z imprezy decyduje data zgłoszenia rezygnacji. Szczegóły zawarte są w warunkach uczestnictwa. Zwracana kwota ustalana jest indywidualnie.
 6. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O CHĘCI WYSTAWIENIA FAKTURY ZA WYJAZD ORAZ PODCZAS DOKONYWANIA WPŁATY GOTÓWKOWEJ PODANIE NR NIP NABYWCY – TYLKO WTEDY BĘDZIE MOŻLIWE WYSTAWIENIE FAKTURY. WYSTAWIAMY FAKTURY VAT W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 15 DNI OD DATY SPRZEDAŻY.
 7. Wszystkie turnusy będą zgłoszone do Kuratorium Oświaty.