Salos – informacje

ZARZĄD

KONTAKT

KONTO BANKOWE

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej “SALESIA” działa przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych Don Bosko w Świętochłowicach od 1991 r. Służy dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentu sportowego. W odróżnieniu od dużych komercyjnych klubów nasze stowarzyszenie charakteryzuje brak selekcji podczas przyjmowania do sekcji zawodniczek i zawodników oraz niskie składki członkowskie. Dzięki temu działalność ukierunkowana jest na środowiska uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze. Ponadto kładziemy nacisk na integralny rozwój dzieci i młodzieży: psychiczny, fizyczny, intelektualny i duchowy. Ściśle współpracujemy z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych oraz z parafiami i szkołami. Organizację wyróżnia radosna i otwarta afirmacja daru młodości, pragnienie wychowywania młodego człowieka poprzez sport. Narzędziem w pracy wychowawczej jest System Prewencyjny św. Jana Bosko.