Nr konta – Salos

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALESIA”
ul. Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice

AKTUALNE KONTO BANKOWE!

NR KONTA BANK PEKAO S.A.
40 1240 1330 1111 0010 9850 2335