Turniej z okazji Dnia Dziecka 29-30.05.2021r.

W dniach 29-30.05.2021 r., Stowarzyszenie Salos Salesia zorganizowało turnieje sportowe z okazji Dnia dziecka. Dzieci i młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w dziesięcioboju. Każdy mecz i konkurencja dostarczyła wielu emocji i pozytywnych wrażeń. Nie zabrakło również czegoś do zjedzenia i picia.

Turnieje dały możliwość dzieciom i młodzieży nabycia umiejętności rywalizacji sportowej z zachowaniem ważnego aspektu fair play, rozwoju swoich zainteresowań oraz możliwość aktywnego wykorzystania wolnego czasu i atmosferze rodzinnej.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Sport dla wszystkich”