WZNOWIENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ!!!

Po przerwie wakacyjnej, wznawiamy zajęcia z gimnastyki dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. Projekt ten przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu, pozwoli na poprawę sylwetki i kondycji uczestników tego programu. Zajęcia odbywają się według wyznaczonego grafiku treningowego.